צינור פלדה המחובר בשטח בשיטת תקע-שקע מיוצר עם תקע ושקע כדוריים.
פתרון זה מאפשר החדרה מהירה של התקע לפעמון תוך אפשרות לביצוע מפנים בזויות קלות עד 6 מעלות.
תהליך החיבור נעשה בצורה מהירה וחוסך עבודות התאמה ושימוש בקשתות.

כתיבת תגובה