מנכ"ל צינורות המזרח התיכון פלדה, סמנכ"ל הנדסה חברת מקורות