מנהלת מטה משאבי אנוש ופרויקטים אסם-נסטלה
מנהלת גיוס, ניוד וגיוון בקבוצת קוקה קולה
מנהלת משאבי אנוש בקבוצת קוקה קולה