מנהלת מטה משאבי אנוש ופרויקטים אסם-נסטלה מנהלת גיוס, ניוד וגיוון בקבוצת קוקה קולה, מנהלת משאבי אנוש בקבוצת קוקה קולה