שותף מנהל ומייסד קרן ההשקעות ויולה גרות'. משמש כיו"ר החברה החל משנת 2013