מובל מזרחי מבית שאן למרכז בקעת הירדן

מובל מזרחי מבית שאן למרכז בקעת הירדן מאגר תרצה ומשם חלוקת המים להשקיה בבקעת הירדן. מקור המים: מעיינות מליחים ומי כנרת. הפרויקט בוצע עבור: מי בקעת הירדן סוג הצנרת: צנרת פלדה עטופה טריו וציפוי פנימי במלט צמנט, בקטרים עיקריים: "28,"32 ,"36,"40 אורך הקו: 70,000 מטר

נאות הכיכר- גשר צין – מאגר עופרים

פרוייקט בינלאומי. בשל הפרשי הגבהים הגדולים ולחץ העבודה הגדול נדרשו צנורות בעובי דופן גדול של 16 מ"מ בחלק התחתון של הקו. הפרויקט בוצע עבור: מקורות סוג הצנרת: צנרת פלדה עטופה טריו וציפוי פנימי במלט צמנט, קוטר "20 אורך הקו: 31,000 מטר

קווים מחברים בין מאגרי מים – הערבה

קו מחבר בין מאגר פארן למאגר צופר וקו מחבר בין מאגר תמנע ליוטבתה. בקו זה הונחו לראשונה צנורות באורך  13.5 מטר. הפרויקט בוצע עבור: מקורות סוג הצנרת: צנרת פלדה עטופה טריו וציפוי פנימי במלט צמנט, קוטר "32 אורך הקו: 30,000 מטר

קו שפד"ן טלאור – פארק נחל הבשור

קו שפד"ן  טלאור  למגן הינו חלק ממערכת ההולכה של הקו השלישי לנגב בו מוזרמים מים מטופלים להשקיית הנגב. הפרויקט בוצע עבור: מקורות סוג הצנרת: צנרת פלדה עטופה טריו וציפוי פנימי במלט צמנט, קוטר "68,  עובי  9.5 מ"מ ו 12.7 מ"מ אורך הקו: 7,100 מטר

קו מחבר מתפיל למאגר שרגא – גליל מערבי

קו מחבר מתפיל למאגר שרגא הינו הקטע הראשון חיבור למתקן התפלת מי ים בגליל המערבי והקמת מערכת הולכת המים. הפרויקט בוצע עבור: מקורות סוג הצנרת: צנורות פלדה עטופים טריו וכוללים קטעים של צנורות דחיקה, קוטר "80 אורך הקו: 6,000 מטר

תחנת ירחיב – קרני שומרון

הפרויקט בוצע עבור: מקורות סוג הצנרת: צנרת פלדה עטופה טריו וציפוי פנימי במלט צמנט, קוטר "40,  עובי 16 מ"מ אורך הקו: 1,000 מטר

קו מחבר אלקנה -ברקן

הרחבת אמינות אספקת המים ליישובים הנמצאים בהר שומרון. חיבור אספקת המים בשומרון למערכת המים הארצית. תוואי השטח ההרריים היוו אתגר גדול למניחי קווי המים. הפרויקט בוצע עבור: מקורות סוג הצנרת: צנרת פלדה עטופה טריו וציפוי פנימי במלט צמנט קוטר "28 אורך הקו: 10,000 מטר