מי נחל האסי למדגה מירב – קיבוץ שלוחות

כחלק מהסדרת אספקת מי נחל האסי לבריכות הדגים של קיבוץ מירב, בוצעה הנחת קו מריפלקס בקוטר 710 מ"מ דרג 5 שיאפשר אספקת מים סדירה ויעילה למדגה. הפרויקט בוצע עבור: אפיקי מים סוג הצנרת: מריפלקס 710 מ"מ דרג 5 אורך הקו: 1,500 מטר קבלן מבצע: ס. רוחי בע"מ

קו מחבר מאגר ניר אליהו – קידוח מתחת לכביש 6

הנחת הקו החדש תאפשר אספקת מי קולחין לחקלאי ניר אליהו והסביבה. הנחת הקו החדש כללה קידוח אופקי מדויק מתחת לכביש 6. סוג הצנרת: מריפלקס 900 מ"מ דרג 10 אורך הקו: 700 מטר קבלן מבצע: דיקמן צבי ובניו

קו סניקה יובלים מחלף ניר גלים – אשדוד

לקראת הקמת מחלף חדש בצומת ניר גלים סמוך לעיר אשדוד, הונח קו ביוב בקוטר 900 מ"מ בסמוך למחלף. העבודה כללה חפירה בקרקע חולית בעומק רב וקידוח אופקי מתחת לכביש 41. הפרויקט בוצע עבור: תאגיד יובלים אשדוד סוג הצנרת: מריפלקס 900 מ"מ דרג 10 אורך הקו: 1000 מטר קבלן מבצע: ש.י.כ תשתיות מים

משרד לאיכות הסביבה – נמל חיפה

מחלקת עבודות יד בפלסים ביצעה יצור של מצופים שיוצרו מצנרת מריקרא בקוטר 1000 מ"מ לשימוש מסווג של המכון למחקר ביולוגי. הפרויקט בוצע עבור: המכון למחקר ביולוגי סוג הצנרת: מריקרא 1000 מ"מ קבלן מבצע: פלסים תשתיות

חיבור תחנת שאיבה – השחלת צנרת בשרוול פלדה – עתלית

לקראת הקמת שכונת הרחבה בישוב עתלית בוצעו עבודות להקמת תשתית ביוב בשכונה. במהלך הקידוח האופקי בוצעה דחיקה של צנרת פלדה בשיפוע מדויק מאוד אשר בתוכה בוצעה השחלה של צנרת מריפלקס בקוטר 450 להובלת השפכים. הפרויקט בוצע עבור: אופק אתרים 10 בע"מ סוג הצנרת: מריפלקס 450 מ"מ דרג 10 אורך הקו: 600 מטר

שדרוג קווי ביוב – שיטת ניפוץ – מושב רמות

בפרויקט שדרוג תשתיות קיימות במושב רמות, בוצע שדרוג לצנרת הביוב במושב בשיטת "ניפוץ" ייחודית המאפשרת חידוש צנרת ללא חפירה. הקו החדש מסוג מריפלקס בקוטר 225 מ"מ מאפשר  שדרוג, הרחבה ותיקון קווים ללא חפירה תוך שמירה על שגרת חיים רגילה. הפרויקט בוצע עבור: קולחי גולן סוג הצנרת: מריפלקס 225 מ"מ דרג 10 אורך הקו: 400 מטר […]

העתקת קו "42 לפוליאתילן – באר שבע

כחלק מעבודות בניה המבוצעות באוניברסיטת בן גוריון, ביצעה חברת מקורות העתקת קו "42 פלדה אשר עובר בתוואי עבודות הבניה. הקו החדש מסוג מריפלקס בקוטר 1200 רותך ע"י צוות רתכים מיומן מטעם פלסים תשתיות. הפרויקט בוצע עבור: מקורות סוג הצנרת: מריפלקס 1200 מ"מ דרג 10 אורך הקו: 800 מטר קבלן מבצע: שח"מ מקורות

מתקן התפלה סבחה אילת

פרויקט שדרוג והרחבת מתקן התפלה "סבחה" באילת של חברת מקורות. חברתנו ביצעה התקנה של עשרה רוכבים בקוטר 1200 עבור חברת אופק אתרים 10 המבצעת את הפרויקט. הפרויקט בוצע עבור: אופק אתרים 10 בע"מ, מקורות סוג הצנרת: התקנת רוכבים GF 1200-500 אורך הקו: 10 רוכבים קבלן מבצע: צוות רתכים פלסים

קו תמלחת אינטל-אשקלון – אינטל קרית גת

במפעל אינטל קרית גת נבנה מפעל שבבים אלקטרוניים חדש. כחלק מהכנת תשתית למפעל מונח קו צנרת בקוטר 450 מ"מ באורך של 15 ק"מ! בין מפעל אינטל לרצועת החוף באשקלון. הקו מיועד לקלוט מי תמלחת מהמפעל והובלתם לים בסניקה. הפרויקט בוצע עבור: אינטל סוג הצנרת: מריפלקס 450 מ"מ דרג 16 אורך הקו: 15,000 מטר קבלן מבצע: […]

קו ניקוז מושבה מגדל

לצורך הסדרת ניקוז נגר עילי במושבה מגדל בוצעה הנחת צנרת מריקרא בקוטר 1500 מ"מ ברחבי המושבה. העבודה בוצעה בתא שטח אורבני וצפוף תוך שמירה על שגרת החיים במושבה. הפרויקט בוצע עבור: רשות ניקוז כינרת סוג הצנרת: מריקרא 1500 מ"מ ניקוז אורך הקו: 500 מטר קבלן מבצע: יחזקאל מורד

הקמת מפעל שבבים אינטל קרית גת

במפעל אינטל קרית גת נבנה מפעל שבבים אלקטרוניים חדש. כחלק מהכנת תשתיות המפעל הותקנה צנרת מריפלקס בקוטר 1200 שתשמש לקירור מערכות הייצור המתקדמות במפעל. הפרויקט בוצע עבור: אינטל סוג הצנרת: מריפלקס 1200 מ"מ דרג 10 אורך הקו: 1000 מטר קבלן מבצע: לסיכו

מט"ש גניגר

כחלק משדרוג והרחבת מט"ש גניגר הונחו קווים בקטרים 710, 400 מ"מ באורך כולל של 10 ק"מ המחברים בין מט"ש גניגר למט"ש עפולה. הנחת הקווים כללה קידוחים אופקיים רבים וחציית נחלים, כבישים ופסי רכבת. הפרויקט בוצע בליווי מקצועי שוטף של שירות השדה של פלסים. הפרויקט בוצע עבור: תאגיד מי נעם סוג הצנרת: מריפלקס 710 מ"מ דרג […]

שדרוג מאסף ראשי – אלעד/מחלף נחשונים

ביצוע שדרוג לקו ביוב מאסף לעיר אלעד לצינור בקוטר 1000 מ"מ. הפרויקט כולל הנחת צנרת בעומק רב לרבות קידוח אופקי מתחת לכביש 6. הפרויקט בוצע בליווי מקצועי שוטף של שירות השדה של פלסים. הפרויקט בוצע עבור: חברת ערים סוג הצנרת: מריפלקס 1000 מ"מ דרג 10 אורך הקו: 3,500 מטר קבלן מבצע: מי העמק 2000

קו ביוב כביש 431 – ראשון לציון

כחלק מעבודות להקמת מסילת רכבת לירושלים בוצע שדרוג לקו ביוב ראשי בראשון לציון לצינור מריקרא בקוטר 1000 מ"מ. ריתוכי הצנרת בוצעו ע"י צוות מוסמך ומיומן מטעם פלסים תשתיות. הפרויקט בוצע עבור: תאגיד מניב ראשון סוג הצנרת: מריקרא 1000 מ"מ ריתוך אורך הקו: 400 מטר קבלן מבצע: שיכון ובינוי סולל בונה מנורה מערכות