אספקת מים לדרום – פרויקט תחנת גילת

מגופי פרפר גדולי קוטר, צנטריים ודאבל אקסצנטריים, הותקנו בתחנת גילת בפרויקט עיבוי מערכות אספקת המים ממתקני ההתפלה אל הנגב. היכולת להתאים דגמים, חומרי מבנה וציפויים – מציבה את הכוכב בצמרת הספקים בתחום.

המוביל הארצי ההפוך – אתר צלמון

חברת הכוכב גאה להיות שותפה בפרויקט היסטורי – המוביל ההפוך לכנרת. באתר צלמון של מקורות הותקנו מגופי מחט בקוטר "36 המשמשים לויסות הספיקה והלחץ של מים מותפלים למילוי הכנרת דרך נחל צלמון. הפרויקט בוצע עבור: מקורות קבלן מבצע: אופק אתרים 10

פרויקט מאגר תבור – השבת מים לחקלאות

מגופי פרפר צנטריים הותקנו במוצא מאגר תבור כמגופי ניתוק בסוללות הסינון לפני אספקת המים להשקיה בשדות. בעלת המתקן –מקורות, וחברות יצור מערכות הסינון יודעות שניתן לסמוך על מגופי הכוכב. הפרויקט בוצע עבור: מקורות קבלן מבצע: שלמה חביב

קווים מחברים בין מאגרי מים – הערבה

קו מחבר בין מאגר פארן למאגר צופר וקו מחבר בין מאגר תמנע ליוטבתה. בקו זה הונחו לראשונה צנורות באורך  13.5 מטר. הפרויקט בוצע עבור: מקורות סוג הצנרת: צנרת פלדה עטופה טריו וציפוי פנימי במלט צמנט, קוטר "32 אורך הקו: 30,000 מטר

תחנת ירחיב – קרני שומרון

הפרויקט בוצע עבור: מקורות סוג הצנרת: צנרת פלדה עטופה טריו וציפוי פנימי במלט צמנט, קוטר "40,  עובי 16 מ"מ אורך הקו: 1,000 מטר

קו מחבר אלקנה -ברקן

הרחבת אמינות אספקת המים ליישובים הנמצאים בהר שומרון. חיבור אספקת המים בשומרון למערכת המים הארצית. תוואי השטח ההרריים היוו אתגר גדול למניחי קווי המים. הפרויקט בוצע עבור: מקורות סוג הצנרת: צנרת פלדה עטופה טריו וציפוי פנימי במלט צמנט קוטר "28 אורך הקו: 10,000 מטר

שדרוג קווי ביוב – שיטת ניפוץ – מושב רמות

בפרויקט שדרוג תשתיות קיימות במושב רמות, בוצע שדרוג לצנרת הביוב במושב בשיטת "ניפוץ" ייחודית המאפשרת חידוש צנרת ללא חפירה. הקו החדש מסוג מריפלקס בקוטר 225 מ"מ מאפשר  שדרוג, הרחבה ותיקון קווים ללא חפירה תוך שמירה על שגרת חיים רגילה. הפרויקט בוצע עבור: קולחי גולן סוג הצנרת: מריפלקס 225 מ"מ דרג 10 אורך הקו: 400 מטר […]

מתקן התפלה סבחה אילת

פרויקט שדרוג והרחבת מתקן התפלה "סבחה" באילת של חברת מקורות. חברתנו ביצעה התקנה של עשרה רוכבים בקוטר 1200 עבור חברת אופק אתרים 10 המבצעת את הפרויקט. הפרויקט בוצע עבור: אופק אתרים 10 בע"מ, מקורות סוג הצנרת: התקנת רוכבים GF 1200-500 אורך הקו: 10 רוכבים קבלן מבצע: צוות רתכים פלסים

קו תמלחת אינטל-אשקלון – אינטל קרית גת

במפעל אינטל קרית גת נבנה מפעל שבבים אלקטרוניים חדש. כחלק מהכנת תשתית למפעל מונח קו צנרת בקוטר 450 מ"מ באורך של 15 ק"מ! בין מפעל אינטל לרצועת החוף באשקלון. הקו מיועד לקלוט מי תמלחת מהמפעל והובלתם לים בסניקה. הפרויקט בוצע עבור: אינטל סוג הצנרת: מריפלקס 450 מ"מ דרג 16 אורך הקו: 15,000 מטר קבלן מבצע: […]

מט"ש גניגר

כחלק משדרוג והרחבת מט"ש גניגר הונחו קווים בקטרים 710, 400 מ"מ באורך כולל של 10 ק"מ המחברים בין מט"ש גניגר למט"ש עפולה. הנחת הקווים כללה קידוחים אופקיים רבים וחציית נחלים, כבישים ופסי רכבת. הפרויקט בוצע בליווי מקצועי שוטף של שירות השדה של פלסים. הפרויקט בוצע עבור: תאגיד מי נעם סוג הצנרת: מריפלקס 710 מ"מ דרג […]

שדרוג מאסף ראשי – אלעד/מחלף נחשונים

ביצוע שדרוג לקו ביוב מאסף לעיר אלעד לצינור בקוטר 1000 מ"מ. הפרויקט כולל הנחת צנרת בעומק רב לרבות קידוח אופקי מתחת לכביש 6. הפרויקט בוצע בליווי מקצועי שוטף של שירות השדה של פלסים. הפרויקט בוצע עבור: חברת ערים סוג הצנרת: מריפלקס 1000 מ"מ דרג 10 אורך הקו: 3,500 מטר קבלן מבצע: מי העמק 2000