קו מחלק אופקים

ביצוע הנחת קווי פלדה "16 באורך כולל של 1,500 מ"א לרבות קידוח אופקי בקוטר "24 מתחת לכביש 241.

קו מחבר תחנת חמת גדר

ברח' עין סעיד – ביצוע הנחת קווי פלדה תת קרקעיים ועיליים בקוטר "20 לרבות חציות ומעברים בשרוול פלדה קוטר "28, פירוק קו ישן וביצוע מפרטים לצנרת.

מט"ש גניגר

ביצוע עבודות עפר והנחת צנרת פוליאתילן תת קרקעית בקטרים 400 ו- 710 מ"מ באורך כולל של 16,000 מ"א לרבות חיבורים, מפרטים וחציות.