מי שתייה

צנרת בעלת חוזק מכני גבוה, המיועדת להולכת מי שתייה. קצוות הצינור מותאמים לחיבור בריתוך תוך הקפדה על רציפות הבטון הפנימי. הציפוי הפנימי עומד בדרישות התקן הישראלי ת"י 5207 והתקן האמריקאי A.W.W.A – .C205 הציפוי עומד בדרישות משרד הבריאות ת"י 5452

ביוב וניקוז

צינורות הפלדה הינם בעלי חוזק מכני גבוה ומחוברים בריתוך דבר המקנה לקו עמידות גבוהה בתנאי שטח קשים ומניעת דליפות במחברים. הציפוי הפנימי עם צמנט אלומינה (alumina cement) מעניק לצינור עמידות בפני תקיפה כימית וקורוזיה לקווי ביוב הפועלים בסניקה.

הולכת גז

דרישות הייצור והבטחת האיכות הינן חמורות וקפדניות יותר מדרישות API.

מערכות דלק

דרישות התקן כוללות בקרה מדוקדקת על כל שלבי הייצור החל מחומרי הגלם, תהליך הייצור, הריתוך, בדיקות לחץ ובדיקות ללא הרס, בדיקות אולטרה סוניות ובדיקות רנטגן ובדיקות הנעשות במעבדה המטלורגית וכוללות: הרכב כימי, חוזק הפלדה וחוזק הריתוך, נגיפה, כפיפה ועוד. למפעל ישנה הסמכה יוקרתית לסמן את המוצרים במונוגרמה של API

תעשייה כימית

הצינורות מיוצרים ללא תפר ריתוך Seamless, ובעוביים המוגדרים בטבלאות כסקדיול.