צנרת בעלת חוזק מכני גבוה, המיועדת להולכת מי שתייה. קצוות הצינור מותאמים לחיבור בריתוך תוך הקפדה על רציפות הבטון הפנימי.
הציפוי הפנימי עומד בדרישות התקן הישראלי ת"י 5207 והתקן האמריקאי A.W.W.A – .C205
הציפוי עומד בדרישות משרד הבריאות ת"י 5452