דרישות התקן כוללות בקרה מדוקדקת על כל שלבי הייצור החל מחומרי הגלם, תהליך הייצור, הריתוך, בדיקות לחץ ובדיקות ללא הרס, בדיקות אולטרה סוניות ובדיקות רנטגן ובדיקות הנעשות במעבדה המטלורגית וכוללות: הרכב כימי, חוזק הפלדה וחוזק הריתוך, נגיפה, כפיפה ועוד.

למפעל ישנה הסמכה יוקרתית לסמן את המוצרים במונוגרמה של API