דרישות הייצור והבטחת האיכות הינן חמורות וקפדניות יותר מדרישות API.