הצינורות מיוצרים ללא תפר ריתוך Seamless, ובעוביים המוגדרים בטבלאות כסקדיול.