מיועדת לאספקת מים בלחץ, סניקה וביוב וחקלאות.
קטרים: 16-315 מ"מ
דרג: 10,12.5,16
* ניתן לקבל דרגים נוספים
מסופקת על גבי תופים, סלילים ומוטות.
שיטת חיבור: ריתוך B.W. / E.F.
צבע: שחור