ריתוך פנים: B.W.
מסעף, זווית 90 , מעבר קוטר, מתאם אוגן , מתאם הברגה, פקק
קטרים: 50-1200 מ"מ