מופה, מסעף, זוויות 90 ו 45 , רוכב מסעף, מסעף מעבר, פקק , מעבר קוטר
קטרים: 20-250 מ"מ
למעט מופות ורוכבים – עד 1200 מ"מ