מדי מים מתקדמים ביותר מתוצרת מדי ורד שפותחו בגאון טכנולוגיות הפועלים תחת טכנולוגיית Connect וכן מדי המים iPERL מתוצרת SENSUS העולמית בעלי יחס מדידה R800.