מופה, מסעף T זווית 90, זווית 45, אוגן פנים, פקק, מתאם מתוברג, מעבר קוטר בושינג (ספיגוט), צלב פנים, רקורד, מתאם ישר למתז פנים/ מתאם מחורץ, מתאם ישר למתז חוץ, מסעף T למתז, מסעף T תבריג, זווית למתז.