כוורת – 2 כניסות/ 4 / 6/ 8
מצמד חצוצרה
פקקים – זכר / נקבה / מכסה
קשת 45/30/45/60/90 מעלות
מצמד, פקק תקשורת קומפיט