מיועדת לאספקת מים בלחץ, סניקה וביוב.
קטרים: 16-1200 מ"מ דרג: 10,12.5,16
* ניתן לקבל דרגים נוספים
מסופקת על גבי תופים, סלילים ומוטות.
שיטת חיבור: ריתוך B.W. / E.F.
צבע: שחור
* ניתן לספק עם פסי צבע