מגוון חיישנים מתקדמים כגון: מד מפלס מים אולטראסוני, מד לחץ משדר למדידת נוזלים, גזים ואדים ועוד.