צנרת מ HDPE SN8, מיועדת להובלת ניקוז, ביוב ושפכים בגרביטציה.
לצנרת קשיחות טבעתית גבוהה ובזכות מבנה מצולע היא מציגה גמישות וחוזק מכני
קטרים 400, 500 מ"מ
שיטת חיבור: שקע-תקע ע"י אטם