מצמד כפול, קטע תיקון, מעבר קוטר,
מעבר הברגה,
קשת 15/30/45/60/90 מעלות
מסעף הברגה עם מעבר יצקת
אביזרי יצקת: פעמון אוגן,
פקק סופי, מסעף,
מסעף מאוגן, משחת החלקה