האביזר כולל אטם.
ניפלים, זווית 15/30/45/87 מעלות, מסעף מריביב 45/87 מעלות
מצמד כפול, קטע תיקון, פקק נקבה/ זכר/ מכסה, מעבר קוטר