מצרה צדדית, מצרה צדדית ארוכה,
מצרה צירית, זווית רדיוס ארוך 45/90 מעלות,
זווית 30 מעלות, 45, 88.5.
מסעף אפסילון 45 מעלות, 88.5
אביזר בקרה 88.5/ 45 מעלות
מסעף מכנס 60 מעלות
מסעף כפול 45 מעלות
מסעף כדורי 2/3/4 יציאות
מסעף סוחף, מסעף סוונט,
פקק הלחמה, מצמד ריתוך חשמלי
אביזר מופה שקוע + אטם אביזר התפשטות,
פקק סופי